Toelichting op MUZIEKWERELD

Terug naar Hoofdindex

Muziekwereld beoogt voor iedere bezoeker van de website de aandacht te vestigen op nieuw uitgebrachte en zo nu en dan oudere cd's door het wekelijks publiceren van diverse cd-recensies. Deze website vormt wellicht een extra stimulans voor het kopen (fysiek of digitaal)streamen en het lenen van de besproken albums.

Muziekwereld heeft geen commercieel doel en geen winstoogmerk.

Overname van cd-recensies geschiedt met verleende toestemming van de betreffende uitgevers en websites.

 

De indexpagina van Muziekwereld bestaat uit:

Concertagenda

Een hyperlink naar de concertagenda van Concertagenda.nl

Nieuwe Cd's

Een hyperlink naar onlangs nieuw uitgebrachte cd's op de Muzieksite Velvet Music. 

Verwachte Cd's

Een hyperlink naar binnenkort te verwachten releases op de Muzieksite Velvet Music. 

Hemifrån

De op deze webpagina in korte karakteristieken besproken cd's zijn ter promotie beschikbaar gesteld door promoter Hemifrån (Stockholm).

Me Norge

De op deze webpagina in korte karakteristieken besproken cd's zijn ter promotie beschikbaar gesteld door promotor PIAS

onder andere betreffende de labels GRAPPA, HUBRO en Frontiers.

Jaarlijstjes

Persoonlijke top-10 albumlijsten van het afgelopen jaar.

Contact

Via de contactpagina kan je een e-mail zenden naar de redactie.

e-mail adres: redactie@muziekwereld.com

Toelichting

Een toelichting op alle rubrieken van de indexpagina van Muziekwereld.

1001 Albums

1001 Albums, die je gehoord moeten hebben!

Maandartiesten

Maandartiesten van de vorige maanden

Maandartiest

Iedere maand kies ik een artiest van de maand.

CD van de week

Iedere zondag kies ik een cd van de week.

Binnenkort

Via deze cd-covers publiceer ik voorbeschouwingen van cd's die binnenkort worden besproken.

Nieuwe cd-recensies

In het middenkader van de indexpagina staan de nieuwste cd-recensies met een inleiding van de recensie en de waardering.

Sponsors Muziekwereld

Vlak boven en linksboven de Statische gegevens staan diverse logo's van muzieksites en muziekmagazines.

Zij sponsoren Muziekwereld met:

- Het toestaan van het in bescheiden mate (maximaal 1 x per week) integraal overnemen van cd-recensies.

- Of het beschikbaar stellen van nieuwe cd-releases om deze te promoten, dan wel te recenseren.

Als tegenprestratie vormt het logo gratis reclame voor deze sites en magazines via Muziekwereld.

Statistieken

Sinds 2008 werden de statistische en analytische gegevens van de bezoekers geregistreerd via OneStat.

Per 31 mei 2020 stopt(e) OneStat echter met haar dienstverlening.

De historische gegevens over de eerste vijf maanden van 2020 en het kalenderjaar 2019 zijn te raadplegen via Historie Statistieken.

In mijn account van hostprovider Hosting4Ever zijn voor mij persoonlijk zeer gedetailleerde statistische en analystische gegevens beschikbaar.

De meest interessante zullen periodiek worden geupload naar een aparte webpagina in dit muziekblog.