Toelichting op MUZIEKWERELD

Terug naar Hoofdindex

Muziekwereld beoogt voor iedere bezoeker van de website de aandacht te vestigen op nieuw uitgebrachte en zo nu en dan oudere cd's door het wekelijks publiceren van diverse cd-recensies. Deze website vormt wellicht een extra stimulans voor het kopen (fysiek of digitaal)streamen en het lenen van de besproken albums.

Muziekwereld heeft geen commercieel doel en geen winstoogmerk.

Overname van cd-recensies geschiedt met verleende toestemming van de betreffende uitgevers en websites.

 

De indexpagina van Muziekwereld bestaat uit:

Concertagenda

Een direct link naar de concertagenda van Concertagenda.nl

Nieuwe Cd's

Een direct link naar onlangs nieuw uitgebrachte cd's op de Muzieksite Velvet Music

Verwachte Cd's

Een direct link naar binnenkort te verwachten releases op de Muzieksite Velvet Music

Jaarlijstjes

Persoonlijke top-10 albumlijsten van het afgelopen jaar en afgelopen jaren + ingezonden jaarlijsten.

Contact

Via de contactpagina kan je een e-mail zenden naar de redactie.

e-mail adres: redactie@muziekwereld.com

N.b.: aan verzoeken om recensies kunnen niet worden voldaan.

Toelichting

Een toelichting op alle rubrieken van de indexpagina van Muziekwereld.

1001 Albums

1001 Albums, die je gehoord moeten hebben!

Maandartiesten

Maandartiesten van de vorige maanden

Maandartiest

Iedere maand kies ik een artiest van de maand.

CD van de week

Iedere zondag kies ik een cd van de week.

Binnenkort

Via deze cd-covers publiceer ik voorbeschouwingen van cd's die binnenkort worden besproken.

Nieuwe cd-recensies

In het middenkader van de indexpagina staan de nieuwste cd-recensies met een inleiding van de recensie en de waardering.

Sponsors Muziekwereld

Onderaan de indexpagina staan diverse logo's van muzieksites en muziekmagazines.

Zij sponsoren Muziekwereld met:

Als tegenprestratie vormt het logo gratis reclame voor deze sites en magazines via Muziekwereld.