Jennifer Warnes - Famous blue raincoat ****  (Re-play)

Jennifer Warnes - Famous blue raincoat

Jennifer Warnes lijkt onverwacht een hit te gaan scoren met First We Take Manhattan, een single die hier te lande al in een betrekkelijk vroeg stadium door Countdown aan het jonge volk werd voorgesteld. Enkele jaren geleden bereikte ze trouwens in gezelschap van Joe Cocker reeds de top van de Amerikaanse hitlijsten met Up Where We Belong, een sentimentele ballade uit de soundtrack van de succesfilm An Officer And A Gentleman. Desondanks behoort Warnes ontegenzeglijk tot de schromelijk onderschatte zangeressen uit de Californische lichting van de late jaren zestig. Zij slaagde er maar niet in door te breken, reden waarom zij bij tijd en wijle haar brood moest verdienen met het verzorgen van achtergondvocalen. Toch was haar vroegere muziek bepaald niet van enige commercialiteit gespeend, want met name Shot Through The Heart uit 1979 lag in het verlengde van de destijds succesvolle stijl van Linda Ronstadt, terwijl beiden bovendien qua stemgeluid soms moeilijk van elkaar te onderscheiden zijn. Daarbij stralen ze dezelfde onderkoelde emotionalitiet uit, zij het dat Warnesí manier van zingen minder gemaniŽreerd overkomt. Met First We Take Manhattan schijnt zij alsnog op eigen kracht publieke erkenning te verwerven, hetgeen nogal verrassend mag heten, aangezien de single afkomstig is van de eind vorig jaar verschenen Famous Blue Raincoat, haar eerste album van de jaren tachtig dat onlangs door een multinationale platenmaatschappij opnieuw werd uitgebracht. De plaat bevat een negental stukken van Leonard Cohen, de literaire singer/songwiter in wiens begeleidingsgroep ze een tijdlang heeft gezongen. Famous Blue Raincoat doet wat opzet en teneur betreft ogenschijnlijk denken aan Strange Weather van Marianne Faithfull, hoewel die vergelijking slechts in eerste instantie opgaat, in die zin dat de sfeer bij Warnes niet zozeer beklemmend desolaat, dan wel aangenaam weemoedig aandoet. Haar album bestrijkt ook een stilistisch smaller maar muzikaal juist breder spectrum, mede dankzij de inschakeling van diverse arrangeurs en instrumentalisten, die door de coherente productie overigens niet langs elkaar heen werken. Warnes beperkt zich niet tot het strikt vertolken van Cohenís materiaal, in de meest letterlijke zin des woords interpreteert ze diens composities zonder de originele versies geweld aan te doen. Ze bezingt een gerationaliseerde gevoelswereld, waarin de innerlijke wanhoop eigenljk nooit de kans krijgt om naar buiten te breken. Famous Blue Raincoat is als het ware een mantel van melancholie, die de droefgeestige luisteraar bescherming biedt tegen de regen van ontreddering.

 

20 december 1987

Tracks en Credits

Terug naar Hoofdindex