Complete Mountain Almanac - Complete Mountain Almanac  (Waardering Muziekwereld) 9

Complete Mountain Almanac - Complete Mountain Almanac

Volgens Wikipedia is een almanak ‘een jaarlijkse publicatie waarin een hoeveelheid actuele informatie wordt opgesomd over één of meer onderwerpen’. Vanuit dat perspectief is het niet verrassend te noemen dat het samenwerkingsproject Complete Mountain Almanac een album heeft afgeleverd met daarop 12 nummers die, in chronologische volgorde, elk de naam van een maand als titel hebben. De term samenwerkingsverband gebruik ik bewust, want Complete Mountain Almanac is geen band in de traditionele zin van dat woord. We hebben hier te maken met een project dat is bedacht door vier mensen en wordt uitgevoerd door drie: de Noorse singer-songwriter Rebekka Karijord en de van The National bekende tweelingbroers Aaron en Bryce Dessner. Gezamenlijk voeren zij de muziek uit die door Kraijord is gecomponeerd op de teksten van Jessica Dessner, zus van Aaron en Bryce. In 2016 nodigde Karijord Jessicaq uit om teksten te schrijven voor een project dat zou moeten gaan over stemmingen en seizoenen en binnen dat kader meer in het bijzonder meer over klimaatverandering. Maar dat project veranderde toen Jessica de diagnose kanker kreeg. Inmiddels gaan haar teksten over die worsteling met die ziekte. De muziek die Karijord daarbij componeerde is van een bijna pastoraal karakter. Nu eens intiem fluisterend, dan weer groots en gedragen, zoals op April, onder meer door bijdragen van het Malmö Symphony Orchestra. De tweelingbroers Dessner zijn multi-instrumentalisten waardoor op sommige nummers (March) de elektronica kan overheersen en het geluid sterke associaties oproept met Agnes Obel. Maar bijvoorbeeld het openingsnummer January en ook het ingetogen July doen dan weer denken aan het vroegere werk van Fairport Convention en Dandy Denny’s later band Fotheringay. Ondank die vrij grote verschillen in stijl is de statige en bedachtzame toon van dit in Parijs opgenomen album de rode draad die alle nummers met elkaar verbindt. Complete Mountain Almanac is daardoor een sterke plaat, die je als neofolk zou kunnen typeren. Hoewel we nog niet ver gevorderd zijn in 2023, durf ik nu wel de voorspelling aan dat dit album in vele jaarlijstjes zal prijken.

Recensent: Roeland Smits

Bron: Popmagazine Heaven 3

Website: www.popmagazineheaven.nl

 

Gepubliceerd op Muziekwereld: 7 mei 2023

 

 

 

Listen tracks

Video

Website

 

Terug naar Hoofdindex