Toelichting op MUZIEKWERELD

Terug naar Hoofdindex

Muziekwereld beoogt voor iedere bezoeker van de website de aandacht te vestigen op nieuw uitgebrachte en zo nu en dan oudere cd's door het wekelijks publiceren van diverse cd-recensies. Deze website vormt wellicht een extra stimulans voor het kopen (fysiek of digitaal)streamen en het lenen van de besproken albums.

Verder is er een vaste nieuwsrubriek, waarin dagelijks diverse nieuwe berichten worden geplaatst over allerlei onderwerpen, die een raakvlak hebben met muziek.

Muziekwereld heeft geen commercieel doel en geen winstoogmerk.

Overname van cd-recensies geschiedt met verleende toestemming van de betreffende uitgevers en websites.

 

De indexpagina van Muziekwereld bestaat uit (2 kolommen, toegelicht van boven naar beneden):

Concertagenda

Een hyperlink naar de concertagenda van Concertagenda.nl

Releases

Een hyperlink naar onlangs nieuw uitgebrachte cd's en binnenkort te verwachten releases op de Muzieksite Velvet Music. 

Muzieklinks

Een webpagina met diverse interessante muzieksites.

N.b.: geregeld wordt de redactie benaderd met verzoeken om linkruilen, waarbij het aanbod geen enkel raakvlak heeft met muziek.

Dergelijke verzoeken zijn dan ook zinloos.

Muzieknieuws

Dagelijks nieuws uit de muziekwereld.

Onder andere met cd-recensies.

Jaarlijstjes

Persoonlijke top-10 albumlijsten van het afgelopen jaar.

Gastenboek

Hier worden commentaar, suggesties, verzoeken om publicatie van een cd-recensie etc. geplaatst die bij de redactie per e-mail zijn binnengekomen.

Contact

Via de contactpagina kan je een e-mail zenden naar de redactie.

e-mail adres: redactie@muziekwereld.com

Toelichting

Een toelichting op alle rubrieken van de indexpagina van Muziekwereld.

Maandartiesten

Maandartiesten van de vorige maanden

Maandartiest

Iedere maand kies ik een artiest van de maand.

CD van de week

Iedere zondag kies ik een cd van de week.

Binnenkort

Via deze cd-covers publiceer ik voorbeschouwingen van cd's die binnenkort worden besproken.

Nieuwe cd-recensies

In het middenkader van de indexpagina staan de nieuwste cd-recensies met een inleiding van de recensie en de waardering.

Statistische gegevens bezoekers Muziekwereld

Via OneStat  zijn gedetailleerde gegevens te bekijken over de bezoekers van Muziekwereld.

Sponsors Muziekwereld

Vlak boven en linksboven de Statische gegevens staan diverse logo's van muzieksites en muziekmagazines.

Zij sponsoren Muziekwereld met:

- Het toestaan van het in bescheiden mate (maximaal 1 x per week) integraal overnemen van cd-recensies.

- Of het beschikbaar stellen van nieuwe cd-releases om deze te promoten, dan wel te recenseren.

Als tegenprestratie vormt het logo gratis reclame voor deze sites en magazines via Muziekwereld.